Ergoterapi


Formålet med ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter og sundhed for barnet.  Som ergoterapeut har jeg en viden om neurologi, udviklingspsykologi, sansemotorik, adfærd, sprog og kontakt. Ud fra dette vejleder jeg forældrene om barnets nuværende og næste udviklingszone og om hvilke aktiviteter, der vil være gode for det enkelte barn.