Individuel ergoterapi.


Jeg tilbyder også undersøgelse, vejledning og behandling til børn der på et eller flere områder har svært ved at fungere i dagligdagen. 

Undersøgelsen sker på baggrund af;

  • Samtale med barn og forældre, samt evt. med andre personer, der er tæt på barnet
  • Spørgeskemaer til forældre, pædagog eller lærer, som har det formål, at give oplysninger om barnets ressourcer, udvikling, dagligdag, motorik og sansning.
  • Undersøgelse igennem relevante testredskaber.

 

Undersøgelse af barnet foregår i klinikken, eller i barnets nærmiljø, f.eks. i hjemmet, daginstitution mm. Barnet bliver undersøgt med de iagttagelses- og testredskaber, der er relevante. Som middel til dette bruger jeg motoriske aktiviteter, der - af barnet - vil opfattes som leg.

Råd og vejledning.

På ovenstående baggrund, tilbydes forældrene 1 times vejledning ud fra ovenstående analyse om barnets ressourcer og vanskeligheder, og det vurderes om barnets kan tilbydes et behandlingsforløb.

Behandling sker på baggrund af ovenstående undersøgelse og kan indeholde; 

  • Sansemotorisk træning som foregår via meningsfulde og legeprægede aktiviteter med brug af redskaber. Aktiviteterne er nøje udvalgte, så de passer til barnets problematik.  
  • Træning af specifikke færdigheder, som fx tegning/skrivning, balance, perception, leg og samspil med andre børn.
  • Kompenserende ændringer i barnets omgivelser samt information om barnets vanskeligheder. Det kan dreje sig om introduktion af hjælpemidler (fx kuglepude, kugledyne, soft grip til blyanten), skærmning mod uvedkommende sanseindtryk eller indlæring af strategier og arbejdsteknikker.
  • Behandling ud fra willbager metoden og i sammensætningen af en sansediæt. 

Behandlingen forgår i klinikken.